Elektroničke pomorske navigacijske karte - ENC

Elektronička pomorska navigacijska karta (ENC) jest baza podataka s normiranim sadržajem, strukturom i formatom koju za upotrebu s ECDIS-om izdaju službeno ovlašteni hidrografski uredi. ENC sadržava sve podatke pomorske karte koji su potrebni za sigurnu navigaciju. Osim podataka koji se nalaze na papirnatoj karti, ENC može sadržavati i dodatne informacije koje se smatraju potrebnima za sigurnu plovidbu brodova. (IHB, 1997.)

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera www.primar.org.

Kategorije:
Karta ENC broj Naziv Kategorija Mjerilo Oznaka
HR100101 Jadransko more
HR100101 Jadransko more Pregledna 1:800000 101
HR200351 Venezia – Zadar
HR200351 Venezia – Zadar Generalna 1:350000 351
HR200352 Ancona – Šibenik
HR200352 Ancona – Šibenik Generalna 1:350000 352
HR200353 Pescara – Split
HR200353 Pescara – Split Generalna 1:350000 353
HR200354 Barletta-Dubrovnik
HR200354 Barletta-Dubrovnik Generalna 1:350000 354
HR3C0015 Grado – Rovinj
HR3C0015 Grado – Rovinj Obalna 1:100000 100-15
HR3C0016 Pula – Kvarner
HR3C0016 Pula – Kvarner Obalna 1:100000 100-16
HR3C0017 Lošinj – Molat
HR3C0017 Lošinj – Molat Obalna 1:100000 100-17
HR3C0018 Rijeka – Kvarnerić
HR3C0018 Rijeka – Kvarnerić Obalna 1:100000 100-18
HR3C0019 Silba – Pag
HR3C0019 Silba – Pag Obalna 1:100000 100-19
HR3C0020 Dugi otok – Zadar
HR3C0020 Dugi otok – Zadar Obalna 1:100000 100-20
HR3C0021 Šibenik – Split
HR3C0021 Šibenik – Split Obalna 1:100000 100-21
HR3C0022 Jabuka – Vis
HR3C0022 Jabuka – Vis Obalna 1:100000 100-22
HR3C0023 Tremiti – Palagruža
HR3C0023 Tremiti – Palagruža Obalna 1:100000 100-23
HR3C0024 Palagruža - Lastovo
HR3C0024 Palagruža - Lastovo Obalna 1:100000 100-24
HR3C0025 Hvar – Lastovo
HR3C0025 Hvar – Lastovo Obalna 1:100000 100-25
HR3C0026 Brač – Hvar
HR3C0026 Brač – Hvar Obalna 1:100000 100-26
HR3C0027 Pelješac – Mljet
HR3C0027 Pelješac – Mljet Obalna 1:100000 100-27
HR3C0028 Dubrovnik – Budva
HR3C0028 Dubrovnik – Budva Obalna 1:100000 100-28
HR3C3408 Ancona-Zadar
HR3C3408 Ancona-Zadar Obalna 1:100000 INT-3408
HR3C3410 Rijeka-Venezia
HR3C3410 Rijeka-Venezia Obalna 1:100000 INT-3410
HR3C3412 Split-Gargano
HR3C3412 Split-Gargano Obalna 1:100000 INT-3412
HR3C3414 Dubrovnik-Durres
HR3C3414 Dubrovnik-Durres Obalna 1:100000 INT-3414
HR400020 Dubrovnik
HR400020 Dubrovnik Prilazna 50000 50-20
HR400032 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac
HR400032 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac Prilazna 1:35000 32
HR400046 Drvenički kanal i Trogirski zaljev
HR400046 Drvenički kanal i Trogirski zaljev Prilazna 1:25000
HR400055 Pelješki kanal
HR400055 Pelješki kanal Prilazna 1:25000 55
HR400073 Kanal Malog Stona
HR400073 Kanal Malog Stona Prilazna 30000 73
HR40011A plan - Vrsar
HR40011A plan - Vrsar Prilazna 1:25000 11
HR40011E plan - Luka Mirna i Novigrad
HR40011E plan - Luka Mirna i Novigrad Prilazna 1:25000 11
HR40011I plan - Savudrijska vala (Piranski zaljev)
HR40011I plan - Savudrijska vala (Piranski zaljev) Prilazna 1:25000 11
HR40020G plan - Tihi kanal
HR40020G plan - Tihi kanal Prilazna 1:30000 20
HR40022A plan - Mali i Veli Lošinj
HR40022A plan - Mali i Veli Lošinj Prilazna 1:25000 22
HR40037D plan - Pašmanski tjesnac
HR40037D plan - Pašmanski tjesnac Prilazna 1:30000 37
HR40037E plan - Luka Telašćica
HR40037E plan - Luka Telašćica Prilazna 1:25000 37
HR40046M Maslinica
HR40046M Maslinica Prilazna 1:25000
HR400512 Kornat - Murter
HR400512 Kornat - Murter Prilazna 1:40000 512
HR400533 Šibenski kanal
HR400533 Šibenski kanal Prilazna 1:25000 533
HR400535 plan - Starogradski zaljev
HR400535 plan - Starogradski zaljev Prilazna 1:28800 535
HR40073A Stonska prevlaka
HR40073A Stonska prevlaka Prilazna 30000 73
HR40535C plan - Vrboska i Jelsa
HR40535C plan - Vrboska i Jelsa Prilazna 1:28800 535
HR40535F plan - Zaljev Vela Luka
HR40535F plan - Zaljev Vela Luka Prilazna 1:28800 535
HR40535H plan - Sidrište Prižba
HR40535H plan - Sidrište Prižba Prilazna 1:28800 535
HR4535D0 plan - Brna
HR4535D0 plan - Brna Prilazna 1:28800 535
HR4535E0 plan - Karbuni i Triluke
HR4535E0 plan - Karbuni i Triluke Prilazna 1:28800 535
HR4535I0 plan - Velji i Mali Lago
HR4535I0 plan - Velji i Mali Lago Prilazna 1:28800 535
HR4A0003 Pula - Cres
HR4A0003 Pula - Cres Prilazna 1:55000 50-3
HR4A0004 Riječki zaljev
HR4A0004 Riječki zaljev Prilazna 1:55000 50-4
HR500015 Rijeka
HR500015 Rijeka Lučki plan 1:15000 15
HR500046 Trogirski kanal
HR500046 Trogirski kanal Lučki plan 1:10000
HR500050 Pakleni kanal
HR500050 Pakleni kanal Lučki plan 1:18000 50
HR500055 Luka Korčula
HR500055 Luka Korčula Lučki plan 1:10000 55
HR500063 Ploče
HR500063 Ploče Lučki plan 1:8000 63
HR5000LN Novigrad
HR5000LN Novigrad Lučki plan 1:5000
HR5000LV Luka Veruda
HR5000LV Luka Veruda Lučki plan 1:6500
HR50011B plan - Umag
HR50011B plan - Umag Lučki plan 1:10000 11
HR50011H plan - Rovinj
HR50011H plan - Rovinj Lučki plan 1:11000 11
HR50011J plan - Novigrad
HR50011J plan - Novigrad Lučki plan 1:6000 11
HR50011P plan - Poreč
HR50011P plan - Poreč Lučki plan 1:10000 11
HR50013B Zaljev Raša
HR50013B Zaljev Raša Lučki plan 1:20000 13
HR50014C Plominska luka
HR50014C Plominska luka Lučki plan 1:7500 14
HR50016B Omišaljski zaljev
HR50016B Omišaljski zaljev Lučki plan 1:10000 16
HR50017C Bakarski zaljev
HR50017C Bakarski zaljev Lučki plan 1:10000 17
HR50020A plan - Rabac
HR50020A plan - Rabac Lučki plan 1:10000 20
HR50020B plan - Krk
HR50020B plan - Krk Lučki plan 1:10000 20
HR50020C plan - Senj
HR50020C plan - Senj Lučki plan 1:5000 20
HR50020D plan - Rab
HR50020D plan - Rab Lučki plan 1:5000 20
HR50020E plan - Puntarska draga
HR50020E plan - Puntarska draga Lučki plan 1:15000 20
HR50020F plan - Cres
HR50020F plan - Cres Lučki plan 1:10000 20
HR50022B plan - Jablanac
HR50022B plan - Jablanac Lučki plan 1:5000 22
HR50022C plan - Ilovička vrata
HR50022C plan - Ilovička vrata Lučki plan 1:20000 22
HR50022D plan - Prolaz Zapuntel
HR50022D plan - Prolaz Zapuntel Lučki plan 1:10000 22
HR50022E plan - Novalja
HR50022E plan - Novalja Lučki plan 1:15000 22
HR50037C plan - Prolaz Vela Proversa
HR50037C plan - Prolaz Vela Proversa Lučki plan 1:5000 37
HR50037G plan - Luka Ždrelac
HR50037G plan - Luka Ždrelac Lučki plan 1:7500 37
HR50047E Split - Kaštelanski zaljev
HR50047E Split - Kaštelanski zaljev Lučki plan 1:15000 47
HR500512 plan - Murterski kanal - SE dio
HR500512 plan - Murterski kanal - SE dio Lučki plan 1:20000 512
HR500533 plan - Luka Šibenik
HR500533 plan - Luka Šibenik Lučki plan 1:10000 533
HR50073M Mali Ston
HR50073M Mali Ston Lučki plan 10000 73
HR50073S Ston
HR50073S Ston Pristanišni plan 6000 73
HR50083D Dubrovnik
HR50083D Dubrovnik Lučki plan 1:10000 83
HR500ZS1 Soline
HR500ZS1 Soline Lučki plan 1:21750
HR5011LC plan - Luka Črvar
HR5011LC plan - Luka Črvar Lučki plan 1:10000 11
HR50535A plan - Viška luka
HR50535A plan - Viška luka Lučki plan 1:20000 535A
HR5A003A plan - Osorski tjesnac
HR5A003A plan - Osorski tjesnac Lučki plan 1:10000 50-3
HR5A020A plan - Šipanska Luka i Prolaz Harpoti
HR5A020A plan - Šipanska Luka i Prolaz Harpoti Lučki plan 1:15000 50-20
HR5A020B plan - Luka Zaton
HR5A020B plan - Luka Zaton Lučki plan 1:10000 50-20
HR5C0016 plan - Pula
HR5C0016 plan - Pula Lučki plan 1:30000 100-16
HR5C0019 plan - Pag
HR5C0019 plan - Pag Lučki plan 1:5000 100-19
HR5C020A plan - Luka Gaženica
HR5C020A plan - Luka Gaženica Lučki plan 1:10000 100-20
HR5C020B plan - Zadar
HR5C020B plan - Zadar Lučki plan 1:15000 100-20
HR5C021A plan - Splitska vrata
HR5C021A plan - Splitska vrata Lučki plan 1:15000 100-21
HR5C026A plan - Makarska
HR5C026A plan - Makarska Lučki plan 1:10000 100-26
HR5C027A plan - Luka Polače
HR5C027A plan - Luka Polače Lučki plan 1:20000 100-27
HR5C027B plan - Slano
HR5C027B plan - Slano Lučki plan 1:15000 100-27
HR5C028A plan - Cavtat
HR5C028A plan - Cavtat Lučki plan 1:15000 100-28
HR600015 plan - Luka Rijeka
HR600015 plan - Luka Rijeka Pristanišni plan 1:4000 15
HR6000LP Luka Preko
HR6000LP Luka Preko Pristanišni plan 1:2000
HR6000LS Sućuraj
HR6000LS Sućuraj Pristanišni plan 1:1600
HR6000LT Trpanj
HR6000LT Trpanj Pristanišni plan 1:2400
HR6000LZ Luka Zaklopatica
HR6000LZ Luka Zaklopatica Pristanišni plan 1:3000
HR6000VL Vela Luka
HR6000VL Vela Luka Pristanišni plan 1:2600
HR60013A plan - Bršica - Trget
HR60013A plan - Bršica - Trget Pristanišni plan 1:5000 13
HR60014A Plominska luka - plan - Pristan za ugljen
HR60014A Plominska luka - plan - Pristan za ugljen Pristanišni plan 1:2000 14
HR60014B Plominska luka - plan - Trajektna luka
HR60014B Plominska luka - plan - Trajektna luka Pristanišni plan 1:2000 14
HR60015B Rijeka - Lučica Torpedo
HR60015B Rijeka - Lučica Torpedo Pristanišni plan 1:1500 15
HR60015E dio plana Luka Rijeka - Petrolejska luka
HR60015E dio plana Luka Rijeka - Petrolejska luka Pristanišni plan 1:2500 15
HR60015F plan - Rijeka - Brajdica
HR60015F plan - Rijeka - Brajdica Pristanišni plan 1:4000 15
HR60016A plan - Tankerski vez Omišalj
HR60016A plan - Tankerski vez Omišalj Pristanišni plan 1:3500 16
HR60017A plan - Bakar - Goranin
HR60017A plan - Bakar - Goranin Pristanišni plan 1:2000 17
HR60017B plan - Pristan Podbok
HR60017B plan - Pristan Podbok Pristanišni plan 1:2500 17
HR60022F plan - Uvala Mala Stinica -Trajektni pristan
HR60022F plan - Uvala Mala Stinica -Trajektni pristan Pristanišni plan 1:3000 22
HR60037A plan - Prolaz Mali Ždrelac
HR60037A plan - Prolaz Mali Ždrelac Pristanišni plan 1:2500 37
HR60037B plan - Prolaz Mala Proversa
HR60037B plan - Prolaz Mala Proversa Pristanišni plan 1:2000 37
HR60047B plan - Bazen Vranjic
HR60047B plan - Bazen Vranjic Pristanišni plan 1:4000 47
HR60047C plan - Split - Bazen Solin
HR60047C plan - Split - Bazen Solin Pristanišni plan 1:5000 47
HR60047F plan - Split - Gradska luka
HR60047F plan - Split - Gradska luka Pristanišni plan 1:4000 47
HR60050A plan - Luka Hvar
HR60050A plan - Luka Hvar Pristanišni plan 1:5000 50
HR60050C plan - Marina Palmižana
HR60050C plan - Marina Palmižana Pristanišni plan 1:2000 50
HR60083A plan - Luka Gruž
HR60083A plan - Luka Gruž Pristanišni plan 1:5000 83
HR60083B plan - Dubrovnik - Stara luka
HR60083B plan - Dubrovnik - Stara luka Pristanišni plan 1:2000 83
HR600DIV Divulje
HR600DIV Divulje Pristanišni plan 1:4000
HR600L01 Lučica Valeta
HR600L01 Lučica Valeta Pristanišni plan 1:1250
HR600L02 Lučica Bijela uvala
HR600L02 Lučica Bijela uvala Pristanišni plan 1:3500
HR600L03 Klenovica
HR600L03 Klenovica Pristanišni plan 1:2200
HR600L04 Luka Vrsar
HR600L04 Luka Vrsar Pristanišni plan 1:4000
HR600L05 Luka Dunat
HR600L05 Luka Dunat Pristanišni plan 1:1500
HR600L06 Luka Susak
HR600L06 Luka Susak Pristanišni plan 1:2300
HR600L07 Njivice
HR600L07 Njivice Pristanišni plan 1:2400
HR600L08 Nerezine
HR600L08 Nerezine Pristanišni plan 1:1900
HR600L09 Selce
HR600L09 Selce Pristanišni plan 1:2600
HR600L10 Brijuni
HR600L10 Brijuni Pristanišni plan 1:4800
HR600L11 Martinšćica
HR600L11 Martinšćica Pristanišni plan 1:3800
HR600L12 Lovran
HR600L12 Lovran Pristanišni plan 1:1700
HR600L13 Opatija
HR600L13 Opatija Pristanišni plan 1:2400
HR600L14 Volosko
HR600L14 Volosko Pristanišni plan 1:2200
HR600L15 Podurinj
HR600L15 Podurinj Pristanišni plan 1:3000
HR600L16 Bakar - luka
HR600L16 Bakar - luka Pristanišni plan 1:1700
HR600L17 Bakarac
HR600L17 Bakarac Pristanišni plan 1:3200
HR600L18 Kraljevica
HR600L18 Kraljevica Pristanišni plan 1:2400
HR600L19 Haludovo – Ribarsko selo
HR600L19 Haludovo – Ribarsko selo Pristanišni plan 1:1000
HR600L20 Malinska
HR600L20 Malinska Pristanišni plan 1:2200
HR600L21 Glavotok
HR600L21 Glavotok Pristanišni plan 1:1200
HR600L22 Krk
HR600L22 Krk Pristanišni plan 1:4500
HR600L23 Stara Baška
HR600L23 Stara Baška Pristanišni plan 1:1850
HR600L24 Novalja
HR600L24 Novalja Pristanišni plan 1:3800
HR600L25 Koromačna
HR600L25 Koromačna Pristanišni plan 1:1400
HR600L26 Rovenska
HR600L26 Rovenska Pristanišni plan 1:4350
HR600L27 Ilovik
HR600L27 Ilovik Pristanišni plan 1:2600
HR600L28 Šilo
HR600L28 Šilo Pristanišni plan 1:2500
HR600L29 Vrbnik
HR600L29 Vrbnik Pristanišni plan 1:2850
HR600L30 Baška
HR600L30 Baška Pristanišni plan 1:5000
HR600L31 Sveti Juraj
HR600L31 Sveti Juraj Pristanišni plan 1:2800
HR600L32 Lukovo Otočko
HR600L32 Lukovo Otočko Pristanišni plan 1:1700
HR600L33 Starigrad
HR600L33 Starigrad Pristanišni plan 1:2200
HR600L34 Jablanac
HR600L34 Jablanac Pristanišni plan 1:1800
HR600L35 Karlobag
HR600L35 Karlobag Pristanišni plan 1:3000
HR600L37 Starigrad - Paklenica
HR600L37 Starigrad - Paklenica Pristanišni plan 1:2700
HR600L38 Vinjerac
HR600L38 Vinjerac Pristanišni plan 1:2500
HR600L39 Ražanac
HR600L39 Ražanac Pristanišni plan 1:1600
HR600L40 Povljana
HR600L40 Povljana Pristanišni plan 1:2400
HR600L41 Vir
HR600L41 Vir Pristanišni plan 1:2200
HR600L42 Privlaka
HR600L42 Privlaka Pristanišni plan 1:3200
HR600L43 Ist
HR600L43 Ist Pristanišni plan 1:2500
HR600L44 Božava
HR600L44 Božava Pristanišni plan 1:1449
HR600L45 Brbinj
HR600L45 Brbinj Pristanišni plan 1:2400
HR600L47 Sali
HR600L47 Sali Pristanišni plan 1:2560
HR600L48 Zverinac
HR600L48 Zverinac Pristanišni plan 1:1540
HR600l54 Kali
HR600l54 Kali Pristanišni plan 1:1900
HR600L67 Betina
HR600L67 Betina Pristanišni plan 1:1500
HR600L69 Muna
HR600L69 Muna Pristanišni plan 1:2900
HR600L70 Kaprije
HR600L70 Kaprije Pristanišni plan 1:1800
HR600L71 Zlarin
HR600L71 Zlarin Pristanišni plan 1:4000
HR600L72 Šepurine
HR600L72 Šepurine Pristanišni plan 1:2500
HR600L73 Prvić Luka
HR600L73 Prvić Luka Pristanišni plan 1:3700
HR600L75 Krapanj
HR600L75 Krapanj Pristanišni plan 1:1200
HR600L76 Luka Primošten
HR600L76 Luka Primošten Pristanišni plan 1:2100
HR600L85 Splitska
HR600L85 Splitska Pristanišni plan 1:1700
HR600L86 Postira
HR600L86 Postira Pristanišni plan 1:3500
HR600L87 Pučišća
HR600L87 Pučišća Pristanišni plan 1:4500
HR600L88 Povlja
HR600L88 Povlja Pristanišni plan 1:2710
HR600L90 Sumartin
HR600L90 Sumartin Pristanišni plan 1:2830
HR600L92 Tučepi
HR600L92 Tučepi Pristanišni plan 1:1620
HR600L93 Trstenik
HR600L93 Trstenik Pristanišni plan 1:2500
HR600L94 Sutivan
HR600L94 Sutivan Pristanišni plan 1:2805
HR600LC2 Cavtat - W luka
HR600LC2 Cavtat - W luka Pristanišni plan 1:3500
HR600LCT Crikvenica
HR600LCT Crikvenica Pristanišni plan 1:3000
HR600LD2 Duba
HR600LD2 Duba Pristanišni plan 1:1200
HR600LK1 Komiža
HR600LK1 Komiža Pristanišni plan 1:4200
HR600LL1 Lopud
HR600LL1 Lopud Pristanišni plan 1:1600
HR600LM1 Maslinica
HR600LM1 Maslinica Pristanišni plan 1:2200
HR600LMI Iž Veli - luka i marina
HR600LMI Iž Veli - luka i marina Pristanišni plan 1:2400
HR600LML Mali Lošinj - Gradska luka
HR600LML Mali Lošinj - Gradska luka Pristanišni plan 1:3030
HR600LMO Omišalj
HR600LMO Omišalj Pristanišni plan 1:3000
HR600LNS Sveti Andrija – N i S pristan
HR600LNS Sveti Andrija – N i S pristan Pristanišni plan 1:3300
HR600LO1 Orebić
HR600LO1 Orebić Pristanišni plan 1:1300
HR600LP1 Punat
HR600LP1 Punat Pristanišni plan 1:3700
HR600LPK Luka Krijal - Premuda
HR600LPK Luka Krijal - Premuda Pristanišni plan 1:2000
HR600LPT Pula - trgovačka luka
HR600LPT Pula - trgovačka luka Pristanišni plan 1:3200
HR600LRN Rovinj - N luka
HR600LRN Rovinj - N luka Pristanišni plan 1:3600
HR600LRS Rovinj - S luka
HR600LRS Rovinj - S luka Pristanišni plan 1:3100
HR600LS2 Suđurađ
HR600LS2 Suđurađ Pristanišni plan 1:2200
HR600LS3 Ston
HR600LS3 Ston Pristanišni plan 1:2500
HR600LSS Split - lučice Špinut i Split
HR600LSS Split - lučice Špinut i Split Pristanišni plan 1:4000
HR600LT1 Stara Novalja
HR600LT1 Stara Novalja Pristanišni plan 1:1250
HR600LTF Fažana
HR600LTF Fažana Pristanišni plan 1:5000
HR600LTO Olib
HR600LTO Olib Pristanišni plan 1:2400
HR600LTS Supetar
HR600LTS Supetar Pristanišni plan 1:2275
HR600LTU Ubli
HR600LTU Ubli Pristanišni plan 1:1300
HR600LTZ Žalić
HR600LTZ Žalić Pristanišni plan 1:1500
HR600LVL Veli Lošinj
HR600LVL Veli Lošinj Pristanišni plan 1:1500
HR600LVR Veli Rat
HR600LVR Veli Rat Pristanišni plan 1:2022
HR600LZ1 Zavalatica
HR600LZ1 Zavalatica Pristanišni plan 1:1500
HR600LJL Jurjeva luka
HR600LJL Jurjeva luka Pristanišni plan 1:2600
HR600M01 Marina Borik
HR600M01 Marina Borik Pristanišni plan 1:2000
HR600M02 Marina Dalmacija
HR600M02 Marina Dalmacija Pristanišni plan 1:4000
HR600M04 ACI marina Umag
HR600M04 ACI marina Umag Pristanišni plan 1:3000
HR600M05 Marine Mandalina i Vrnaža
HR600M05 Marine Mandalina i Vrnaža Pristanišni plan 1:4000
HR600M06 ACI marina Trogir
HR600M06 ACI marina Trogir Pristanišni plan 1:4000
HR600M07 ACI marina Rovinj
HR600M07 ACI marina Rovinj Pristanišni plan 1:2000
HR600M08 ACI marina Pula
HR600M08 ACI marina Pula Pristanišni plan 1:2500
HR600M09 Marina Hramina
HR600M09 Marina Hramina Pristanišni plan 1:3000
HR600M10 ACI marina Pomer
HR600M10 ACI marina Pomer Pristanišni plan 1:2000
HR600M11 Marina Pirovac
HR600M11 Marina Pirovac Pristanišni plan 1:2500
HR600M12 ACI marina Jezera
HR600M12 ACI marina Jezera Pristanišni plan 1:3000
HR600M13 ACI marina Piškera
HR600M13 ACI marina Piškera Pristanišni plan 1:2000
HR600M14 ACI marina Žut
HR600M14 ACI marina Žut Pristanišni plan 1:2000
HR600M17 ACI marina Rab
HR600M17 ACI marina Rab Pristanišni plan 1:2000
HR600M18 ACI marina Šimuni
HR600M18 ACI marina Šimuni Pristanišni plan 1:2500
HR600M19 ACI marina Vodice
HR600M19 ACI marina Vodice Pristanišni plan 1:3000
HR600M20 ACI marina Supetarska draga
HR600M20 ACI marina Supetarska draga Pristanišni plan 1:2000
HR600M21 Marina Punat
HR600M21 Marina Punat Pristanišni plan 1:3000
HR600M22 Marina Dubrovnik
HR600M22 Marina Dubrovnik Pristanišni plan 1:2500 83
HR600M23 ACI marina Slano
HR600M23 ACI marina Slano Pristanišni plan 1:2500
HR600M24 ACI marina Korčula
HR600M24 ACI marina Korčula Pristanišni plan 1:2500
HR600M25 ACI marina Milna
HR600M25 ACI marina Milna Pristanišni plan 1:3700
HR600M26 ACI marina Vrboska
HR600M26 ACI marina Vrboska Pristanišni plan 1:2000
HR600M27 Marina Zaton
HR600M27 Marina Zaton Pristanišni plan 1:1500
HR600M28 Marine Kornati i Šangulin
HR600M28 Marine Kornati i Šangulin Pristanišni plan 1:3500
HR600M29 Marina Sutomišćica
HR600M29 Marina Sutomišćica Pristanišni plan 1:3000
HR600M30 Marina Podvorska
HR600M30 Marina Podvorska Pristanišni plan 1:2000
HR600M31 Marina Mitan
HR600M31 Marina Mitan Pristanišni plan 1:2000
HR600M32 Marina Preko
HR600M32 Marina Preko Pristanišni plan 1:2000
HR600M33 Lučica Čikat
HR600M33 Lučica Čikat Pristanišni plan 1:2000
HR600M34 Marina Veruda – S dio
HR600M34 Marina Veruda – S dio Pristanišni plan 1:2500
HR600M35 Marina i lučica Poreč
HR600M35 Marina i lučica Poreč Pristanišni plan 1:2550
HR600M36 Marina Červar - Porat
HR600M36 Marina Červar - Porat Pristanišni plan 1:2450
HR600M37 Marina Parentium
HR600M37 Marina Parentium Pristanišni plan 1:1200
HR600M38 Marina Mali Lošinj
HR600M38 Marina Mali Lošinj Pristanišni plan 1:1200
HR600M39 Marina Valalta
HR600M39 Marina Valalta Pristanišni plan 1:1800
HR600M3B Skradin - ACI marina i sidrište
HR600M3B Skradin - ACI marina i sidrište Pristanišni plan 1:2000
HR600M40 Marina Admiral
HR600M40 Marina Admiral Pristanišni plan 1:2400
HR600M41 Marina Vitrenjak
HR600M41 Marina Vitrenjak Pristanišni plan 1:2574
HR600M42 Marina Zadar Tankerkomerc
HR600M42 Marina Zadar Tankerkomerc Pristanišni plan 1:3445
HR600M43 Marina Kremik
HR600M43 Marina Kremik Pristanišni plan 1:3611
HR600M47 Marina Lumbarda
HR600M47 Marina Lumbarda Pristanišni plan 1:1700
HR600MEJ Uvala Meja
HR600MEJ Uvala Meja Pristanišni plan 1:4000
HR600MLM Marina - luka i marina
HR600MLM Marina - luka i marina Pristanišni plan 1:3345
HR600MLT Tribunj - luka i marina
HR600MLT Tribunj - luka i marina Pristanišni plan 1:3400
HR600MP1 Marina Polesana
HR600MP1 Marina Polesana Pristanišni plan 1:4000
HR600OTJ Osorski tjesnac
HR600OTJ Osorski tjesnac Pristanišni plan 1:1200
HR600P01 Poreč - pristan
HR600P01 Poreč - pristan Pristanišni plan 1:3500
HR600P02 Umag - pristan
HR600P02 Umag - pristan Pristanišni plan 1:3000
HR600P05 Medveja
HR600P05 Medveja Pristanišni plan 1:2500
HR600P06 Ika
HR600P06 Ika Pristanišni plan 1:2600
HR600P07 Lim - pristan
HR600P07 Lim - pristan Pristanišni plan 1:1600
HR600P08 Uvala Scott
HR600P08 Uvala Scott Pristanišni plan 1:1100
HR600P10 Klimno
HR600P10 Klimno Pristanišni plan 1:2500
HR600P11 Donja Klada
HR600P11 Donja Klada Pristanišni plan 1:1700
HR600P12 Tribanj – Sveta Magdalena
HR600P12 Tribanj – Sveta Magdalena Pristanišni plan 1:1400
HR600P13 Obrovac
HR600P13 Obrovac Pristanišni plan 1:2100
HR600P14 Novigrad - pristan
HR600P14 Novigrad - pristan Pristanišni plan 1:2700
HR600P26 Rogoznica
HR600P26 Rogoznica Pristanišni plan 1:1900
HR600P28 Omiš
HR600P28 Omiš Pristanišni plan 1:2390
HR600P30 Luka Lovište
HR600P30 Luka Lovište Pristanišni plan 1:2200
HR600P35 Sv. Mihajlo
HR600P35 Sv. Mihajlo Pristanišni plan 1:2000
HR600P36 Žuljana
HR600P36 Žuljana Pristanišni plan 1:3000
HR600P38 Polače
HR600P38 Polače Pristanišni plan 1:2400
HR600P39 Sobra
HR600P39 Sobra Pristanišni plan 1:2000
HR600P45 Veliki Zaton
HR600P45 Veliki Zaton Pristanišni plan 1:1500
HR600P46 Srebreno
HR600P46 Srebreno Pristanišni plan 1:1500
HR600P47 Gornji Molunat
HR600P47 Gornji Molunat Pristanišni plan 1:1100
HR600PM1 Mezuporat
HR600PM1 Mezuporat Pristanišni plan 1:1000
HR600PVP Prolaz Vela Proversa
HR600PVP Prolaz Vela Proversa Pristanišni plan 1:2900
HR600TC1 Črešnjeva
HR600TC1 Črešnjeva Pristanišni plan 1:1000
HR600TL1 Lopar
HR600TL1 Lopar Pristanišni plan 1:2800
HR600TLR Rogač
HR600TLR Rogač Pristanišni plan 1:2130
HR600TLT Tkon
HR600TLT Tkon Pristanišni plan 1:2060
HR600TM1 Mišnjak – trajektni pristan
HR600TM1 Mišnjak – trajektni pristan Pristanišni plan 1:5400
HR600TML Mali Lošinj – brodogradilište i putničko-trajektna obala
HR600TML Mali Lošinj – brodogradilište i putničko-trajektna obala Pristanišni plan 1:4600
HR600TP1 Porozina – trajektni pristan
HR600TP1 Porozina – trajektni pristan Pristanišni plan 1:2500
HR600TPK Korčula - glavni pristan
HR600TPK Korčula - glavni pristan Pristanišni plan 1:4000
HR600TPP Primošten - trajektni pristan
HR600TPP Primošten - trajektni pristan Pristanišni plan 1:1400
HR600TPS Trajektno pristanište Sobra
HR600TPS Trajektno pristanište Sobra Pristanišni plan 1:1800
HR600TV1 Voz
HR600TV1 Voz Pristanišni plan 1:1500
HR600U01 Tunarica
HR600U01 Tunarica Pristanišni plan 1:4200
HR600U02 Žurkovo
HR600U02 Žurkovo Pristanišni plan 1:2250
HR600U03 Uvala Tetina
HR600U03 Uvala Tetina Pristanišni plan 1:1350
HR600U04 Uvala Melna
HR600U04 Uvala Melna Pristanišni plan 1:2500
HR600U05 Tovarnele
HR600U05 Tovarnele Pristanišni plan 1:1500
HR600U06 Slana
HR600U06 Slana Pristanišni plan 1:2500
HR600U07 Duboka
HR600U07 Duboka Pristanišni plan 1:1850
HR600U08 Mandre
HR600U08 Mandre Pristanišni plan 1:1800
HR600U09 Dumboka
HR600U09 Dumboka Pristanišni plan 1:1390
HR600U12 Luka Vrgada
HR600U12 Luka Vrgada Pristanišni plan 1:2500
HR600U16 Šipanska luka
HR600U16 Šipanska luka Pristanišni plan 1:4000
HR6011LS plan - Luka Savudrija
HR6011LS plan - Luka Savudrija Pristanišni plan 1:5000 11
HR60LMNV Novi Vinodolski - luka i marina
HR60LMNV Novi Vinodolski - luka i marina Pristanišni plan 1:4000
HR60P003 Unije
HR60P003 Unije Pristanišni plan 1:3500
HR60P004 Mošćenička draga
HR60P004 Mošćenička draga Pristanišni plan 1:3000
HR60P009 Jadranovo
HR60P009 Jadranovo Pristanišni plan 1:3000
HR60TSGZ Stari Grad - Zelenikovac, trajektno pristanište
HR60TSGZ Stari Grad - Zelenikovac, trajektno pristanište Pristanišni plan 1:3640
HR6C019A plan - Uvala Žigljen
HR6C019A plan - Uvala Žigljen Pristanišni plan 1:3000 100-19
HR6C019B plan - Uvala Prizna
HR6C019B plan - Uvala Prizna Pristanišni plan 1:3000 100-19
HR6M0015 ACI marina Opatija
HR6M0015 ACI marina Opatija Pristanišni plan 1:2000
HR6M0016 ACI marina Cres
HR6M0016 ACI marina Cres Pristanišni plan 1:4000