HR600LPT

Pula - trgovačka luka

ENC broj: HR600LPT
Naziv karte: Pula - trgovačka luka
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2019
Rubovi karte
44º52’38”
13º50’54”
44º52’23”
13º50’42”

Pula - trgovačka luka