HR600M18

ACI marina Šimuni

ENC broj: HR600M18
Naziv karte: ACI marina Šimuni
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: studeni, 2016
Novo izdanje: ožujak, 2021
Rubovi karte
44º28’20”
14º57’26”
44º28’5”
14º57’7”

ACI marina Šimuni