HR600L11

Martinšćica

ENC broj: HR600L11
Naziv karte: Martinšćica
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3800
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
44º49’10”
14º21’6”
44º49’1”
14º20’52”

Martinšćica