HR600M05

Marine Mandalina i Vrnaža

ENC broj: HR600M05
Naziv karte: Marine Mandalina i Vrnaža
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: veljača, 2016
Novo izdanje: travanj, 2023
Rubovi karte
43º43’28”
15º54’25”
43º42’47”
15º53’34”

Marine Mandalina i Vrnaža