HR600LTF

Fažana

ENC broj: HR600LTF
Naziv karte: Fažana
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:5000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2019
Rubovi karte
44º55’43”
13º48’10”
44º55’36”
13º48’2”

Fažana