HR600M10

ACI marina Pomer

ENC broj: HR600M10
Naziv karte: ACI marina Pomer
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2016
Rubovi karte
44º49’23”
13º54’16”
44º49’14”
13º54’3”

ACI marina Pomer