HR600L13

Opatija

ENC broj: HR600L13
Naziv karte: Opatija
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2400
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Novo izdanje: veljača, 2022
Rubovi karte
45º20’16”
14º18’43”
45º20’7”
14º18’34”

Opatija