Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

Navigacijski radiooglasi na snazi 24. 07. 2021. 19:58 LT

Broj Detalji

285

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - BRAČKI KANAL
Karte: 100-26;
Datum objave:24. 07. 2021.

25. SRPNJA 2021., OD 0600 DO 1300 SATI (0400 UTC DO 1100 UTC), PLIVAČKI MARATON NA RUTI SPLIT (TRSTENIK) – LUKA SUPETAR. 

PLOVITI OPREZNO.

284

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - OTOK UGLJAN
Karte: 100-20;
Datum objave:24. 07. 2021.

PREKO, 25. SRPNJA 2021., OD 0900 SATI DO 1200 SATI (OD 0700 UTC DO 1000 UTC), NATJECANJE U PLIVANJU IZMEĐU MARINE „PREKO“ I ODMARALIŠTA „ELEKTRA“ NA UDALJENOSTI MANJOJ OD 50 METERA OD OBALE, U DUŽINI 1500 METARA.

PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

283

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JUŽNI JADRAN - OTOK MLJET
Karte: 100-27;
Datum objave:22. 07. 2021.

UVALA POMENA, PRIVEZNA PLUTAČA SA LANCEM OTRGNUTA SA POZICIJE, PLUTA PREMA OTOČIĆU POMEŠTAK.

PLOVITI OPREZNO.

282

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:22. 07. 2021.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 220700 UTC JULY 21:
2021. GODINA: 224/21, 226/21, 227/21, 228/21, 229/21, 233/21, 234/21, 236/21, 239/21, 240/21, 242/21, 244/21, 253/21, 254/21, 255/21, 256/21, 257/21, 258/21, 259/21, 260/21, 262/21, 263/21, 265/21, 266/21, 269/21, 274/21, 275/21, 279/21, 280/21.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 262/21.

280

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JUŽNI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;
Datum objave:20. 07. 2021.

OD 25. SRPNJA DO 29. SRPNJA 2021., PLOVIDBA KROZ GRADILIŠTE PELJEŠKOG MOSTA:
PLOVILA  KOJA DOLAZE IZ SMJERA NW (PLOČE) - PROLASKOM SUBOČICE ZELENE SVJETLEĆE PLUTAČE BR. 3 (PS 675,114) MIJENJAJU KURS U SMJERU SE I PROLAZE IZMEĐU STUPOVA S5 I S6, PLOVE IZMEĐU CRVENE SVJETLEĆE PLUTAČE BR. 6 (PS 675,117) I ŽUTE SVJETLEĆE PLUTAČE BR.13 (PS 675,125).
PLOVILA KOJA DOLAZE IZ SMJERA SE (NEUM) - PLOVE IZMEĐU CRVENE SVJETLEĆE PLUTAČE BR. 6 (PS 675,117) I ŽUTE SVJETLEĆE PLUTAČE BR.13 (PS 675,125), PROLAZE IZMEĐU STUPOVA S5 I S6 TE NASTAVLJAJU OZNAČENIM PLOVNIM PUTOM DO IZLAZA IZ AKVATORIJA GRADILIŠTA.

279

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - PELJEŠKI KANAL
Karte: 100-25; 100-26; 100-27;
Datum objave:19. 07. 2021.

DO 24. SRPNJA 2021., SVAKOG DANA OD 1200 SATI DO 1700 SATI (OD 1000 UTC DO 1500 UTC), NATJECANJE U JEDRENJU NA DASCI UNUTAR SPOJNICA POZICIJA (WGS 84):
A) 42-58,73' N 017-06,17' E
B) 42-58,45' N 017-06,03' E
C) 42-58,72' N 017-04,50' E
D) 42-58,97' N 017-04,60' E
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI. 

275

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - SPLIT
Karte: 100-21; 100-26; 47 / INT3477;
Datum objave:15. 07. 2021.

DO DALJNJEGA, SVJETLEĆA VALOGRAFSKA PLUTAČA NA POZICIJI 43-29,108 ' N 016-27,799 'E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL (5) 20 SEKUNDA 4 MILJE.
ZABRANJENA PLOVIDBA U POLUMJERU OD 200 METARA.

274

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - ŽUPSKI ZALJEV
Karte: 100-28;
Datum objave:15. 07. 2021.

SVIJETLEĆA ŽUTA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, PRIBLIŽNO NA 42-36,93'N  018-11,045'E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 0,5 MILJA.
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

269

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - OTOK KORČULA
Karte: 100-25; 100-26; 100-27;
Datum objave:09. 07. 2021.

LUKA KORČULA, W LUKA, GLAVA LUKOBRANA, SVJETLO PS 637 / E3476 NA 42-57,8' N 017-08,4' E, AKTIVIRANO.

266

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK RAB
Karte: 100-18;
Datum objave:09. 07. 2021.

KAMPORSKA DRAGA, HRID BOLJKOVAC, RADOVI NA IZGRADNJI SVJETLEĆE OZNAKE NA  44-48,150' N 014-41,740' E (WGS84) OZNAČENI S TRI ŽUTE SVJETLEĆE PLUTAČE.
KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

265

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA CRIKVENICA
Karte: 100-18; 50-4;
Datum objave:08. 07. 2021.

LUKA CRIKVENICA, GLAVA NOVOG N LUKOBRANA, SW UGAO, LUČKO SVJETLO, LATERALNO LIJEVO, NA 45-10,325' N  014-41,253' E (WGS 84), POSTAVLJENO.

KARAKTERISTIKA: C BL (2) 5 SEKUNDI 3 MILJE.

SEKTOR POTAMNJENJA: 144˚ - 252˚ (108˚)

263

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - SREDNJA VRATA
Karte: 100-18;
Datum objave:08. 07. 2021.

RIBOGOJILIŠTE OMEĐENO ŽUTIM SVJETLEĆIM PLUTAČAMA – POSEBAN ZNAČAJ, USPOSTAVLJENO UNUTAR SPOJNICA POZICIJA:
A) 44-59,364'N 014-29,812'E
B) 44-59,062'N 014-29,892'E
C) 44-58,949'N 014-30,385'E
D) 44-58,950'N 014-30,749'E
E) 44-59,073'N 014-31,162'E
F) 44-59,401'N 014-31,235'E

PLOVITI OPREZNO.

260

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PREMANTURA
Karte: 100-16;
Datum objave:06. 07. 2021.

OTOČIĆ PREMANTURSKI ŠKOLJIĆ, DO DALJNJEGA, M/B SVJETIONIK VRŠI RADOVE NA IZGRADNJI SVJETLEĆE OZNAKE NA PRIBLIŽNO 44-49,138' N  013-54,599' E (WGS 84). PODRUČJE RADOVA OBILJEŽENO ŽUTOM SVJETLEĆOM PLUTAČOM.
KARAKTERISTIKA:  Ž BL 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

259

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 44-48,913' N 013-55,594' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

258

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 44-48,830' N 013-55,578' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

257

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 44-48,854' N 013-55,544' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

256

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 44-48,781' N 013-55,507' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

255

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 44-48,810' N 013-55,467' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

254

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA MEDULIN
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 44-48,740' N 013-55,448' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

253

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PREMANTURA
Karte: 100-16;
Datum objave:05. 07. 2021.

RT MUNAT, SVJETLEĆA PLUTAČA, PS 130,1 NA 44-48,8' N 013-55,9' E, UKLONJENA.

244

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - KOLOČEPSKI KANAL
Karte: 100-27; 100-28;
Datum objave:30. 06. 2021.

SVIJETLEĆA ŽUTA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA PRIBLIŽNO 42-41,538' N  018-00,718' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 0,5 MILJA.
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

242

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - VELA LUKA
Karte: 100-25; 100-26; 535;
Datum objave:30. 06. 2021.

POMORSKO PUTNIČKI TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA 42-57,616' N  016-42,325' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO.

240

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - LUKA SUKOŠAN
Karte: 100-20;
Datum objave:29. 06. 2021.

DO DALJNJEGA, LUKA SUKOŠAN, DJELOMIČNO ZATVORENA ZBOG RADOVA NA UREĐENJU DIJELA OBALE.

239

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK RAB
Karte: 100-18; 20;
Datum objave:28. 06. 2021.

LUKA RAB, GLAVA LUKOBRANA, LUČKO SVJETLO RAB PS 249, NA 44-45,343N  014-45,781E (WGS 84), POSTAVLJENO.

KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE (0,5+1,5) 3 MILJE

236

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18; 16;
Datum objave:26. 06. 2021.

OMIŠALJ, LNG TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA BROJ 1 (PS 218,56), SVJETLEĆA PLUTAČA BROJ 2 (PS 218,55), SVJETLEĆA PLUTAČA BROJ 3 (PS 218,57) I SVJETLEĆA PLUTAČA BROJ 4 (PS 218,58), UKLONJENE.

PLOVITI OPREZNO.

234

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - BAKARSKI ZALJEV
Karte: 100-18; 17;
Datum objave:25. 06. 2021.

LUKA BAKARAC, S UGAO PONTONSKOG VALOBRANA, LUČKO SVJETLO, NA 45-16,840' N 014-34,820' E (WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 1 MILJA.

233

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - BAKARSKI ZALJEV
Karte: 100-18; 17;
Datum objave:25. 06. 2021.

LUKA BAKARAC, GLAVA N PONTONSKOG VALOBRANA, LUČKO SVJETLO, LATERALNA DESNA,  NA 45-16,895' N  014-34,813' E (WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 5 SEKUNDI 1 MILJA.

229

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - VELA LUKA
Karte: 100-25; 100-26; 535;
Datum objave:23. 06. 2021.

POMORSKO PUTNIČKI TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 42-57,562' N  016-42,449' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO.

228

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - VELA LUKA
Karte: 100-25; 100-26; 535;
Datum objave:23. 06. 2021.

POMORSKO PUTNIČKI TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA 42-57,633' N  016-42,236' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO.

227

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - VELA LUKA
Karte: 100-25; 100-26; 535;
Datum objave:23. 06. 2021.

POMORSKO PUTNIČKI TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA 42-57,649' N  016-42,150' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO.

226

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - VELA LUKA
Karte: 100-25; 100-26; 535;
Datum objave:23. 06. 2021.

POMORSKO PUTNIČKI TERMINAL, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA 42-57,628' N  016-42,144' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA
PLOVITI OPREZNO.

224

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK UNIJE
Karte: 100-16; 100-17; 100-18;
Datum objave:21. 06. 2021.

HRID ŠKOLJIĆ, SVJETLEĆA OZNAKA, LATERALNA DESNA, NA 44-38,181' N 014-13,903' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 4 SEKUNDE 3 MILJE
SEKTOR POTAMNJENJA: 283˚ - 075˚ (152˚)