Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

> GRAFIČKI PRIKAZ <

Navigacijski radiooglasi na snazi 23. 03. 2023. 08:57 LT

Broj Detalji

131

2023.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:23. 03. 2023.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 230800 UTC MAR 23:
2023. GODINA: 069/23, 084/23, 085/23, 091/23, 092/23, 093/23, 096/23, 112/23, 113/23, 117/23, 118/23, 127/23.
2. RADIOOGLAS BROJ 131/23 PONIŠTAVA SE NAKON PRVOG EMITIRANJA.

127

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - ŠIBENIK
Karte: 100-21; 533;
Datum objave:20. 03. 2023.

KANAL SV. ANTE, PRILAZNA PLUTAČA I, PS 480 NA 43-42,90N 015-51,10 E (WGS 84), AIS AtoN NIJE U FUNKCIJI.
PLOVITI OPREZNO.

118

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:17. 03. 2023.

MARINA POLESANA, GLAVA GATA, LUČKO SVJETLO, PS 115,6 PREMJEŠTENO NA 44-52.59N 013-49,49E (WGS 84).
SEKTOR POTAMNJENJA 338º - 030º (052º) POSTAVLJEN.

117

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:17. 03. 2023.

MARINA POLESANA, ZAPADNI PONTONSKI GAT, GLAVA, LUČKO SVJETLO, LATERALNO DESNA STRANA, NA 44-52,534' N  013-49,155' E (WGS 84),  POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 4 SEKUNDE 1 MILJA.
SEKTOR POTAMNJENJA: 248° - 305° (057°).

113

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:16. 03. 2023.

MARINA POLESANA, PONTONSKI GAT, LUČKO SVJETLO, PS 115,5, SEKTOR POTAMNJENJA 304º - 356 º (052º), POSTAVLJEN.

112

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:16. 03. 2023.

MARINA POLESANA, MOST MONUMENTI, JUŽNA STRANA, LUČKO SVJETLO, POSEBNA OZNAKA NA 44-52,56 N  013-49,15 E (WGS 84),  POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 1 MILJA.

96

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18;
Datum objave:08. 03. 2023.

RT GLAVOTOK,  SVJETLO PS 225 / E2869 NA 45-05,43' N 014-26,03' E (WGS 84), AKTIVIRANO.

93

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - ZADAR
Karte: 100-19; 100-20;
Datum objave:07. 03. 2023.

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, DO DALJNJEGA, GRAĐEVINSKI RADOVI NA GATU OZNAČENI ŽUTOM SVJETLEĆOM PLUTAČOM, POSEBAN ZNAČAJ.
PLOVITI OPREZNO.

92

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK RAB
Karte: 100-18; 20;
Datum objave:06. 03. 2023.

RAB, GRADSKA LUKA, DO DALJNJEGA, GRAĐEVINSKI RADOVI NA OPERATIVNOJ OBALI OZNAČENI ŽUTIM OZNAKAMA, POSEBAN ZNAČAJ.
PLOVITI OPREZNO.

91

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - OTOK BRAČ
Karte: 100-21; 100-22;
Datum objave:06. 03. 2023.

MILNA, DO DALJNJEGA, GRAĐEVINSKI RADOVI NA SJEVERNOJ STRANI LUKE OZNAČENI PLUTAČAMA. 
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

85

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - ROGOZNICA
Karte: 100-21; 534;
Datum objave:28. 02. 2023.

OTOČIĆ SMOKVICA MALA, SIGNALNA OZNAKA, USAMLJENA OPASNOST NA 43-31,138 N 015-56,356 E (WGS 84), OTKINUT VRŠNI ZNAK.
PLOVITI OPREZNO. 

84

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - ŽUPSKI ZALJEV
Karte: 100-28;
Datum objave:28. 02. 2023.

PLAT, GLAVA PRISTANA, LUČKO SVJETLO, PS 735 / E 3613,7, NA 42-36,15' N 018-13,72' E (WGS 84), POGAŠENO.
PLOVITI OPREZNO.

69

2023.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - ŠIBENSKI KANAL
Karte: 100-21; 533;
Datum objave:15. 02. 2023.

DO DALJNJEGA, M/B „PLOVPUT SPLIT“ VRŠI RADOVE NA IZGRADNJI NOVIH SVJETLEĆIH OZNAKA NA POZICIJAMA: 43-41,130' N 015-54,070' E I 43-41,100' N 015-53,950' E. PODRUČJE RADOVA OBILJEŽENO SVJETLEĆIM PLUTAČAMA, KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE.
PLOVITI OPREZNO.