Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

Navigacijski radiooglasi na snazi 20. 05. 2022. 20:48 LT

Broj Detalji

184

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - POHLIPSKI KANAL
Karte: 100-17; 100-19;
Datum objave:20. 05. 2022.

PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ 150/22.

183

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - POHLIPSKI KANAL
Karte: 100-17; 100-19;
Datum objave:20. 05. 2022.

HRID FUĆIN, SVJETLEĆA OZNAKA, KARDINALNA E, NA 44-24,512'N 014-48,950'E (WGS 84), NOVA POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKA: B K BL(3) 10 SEKUNDI 3MILJE.

BOJA OZNAKE: CRNA SA ŠIROKIM ŽUTIM POJASOM.

ZNAK NA VRHU: DVA CRNA STOŠCA, JEDAN IZNAD DRUGOGA, BAZOM PREMA BAZI. 

VISINA OZNAKE IZNAD SRM: 6 METARA.

182

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - DUGI OTOK
Karte: 100-17; 100-19; 100-20; 32;
Datum objave:20. 05. 2022.

21. SVIBNJA 2022., OD 0900 DO 1400 SATI (0700 DO 1200 UTC), NATJECANJE U PODVODNOM RIBOLOVU U AKVATORIJU PLAŽE VALAČIN ŽAL, OTOČIĆA MALI LAGAN, RTA VELI RAT I RTA LOPATA.
PLOVITI OPREZNO.

181

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - RIJEČKI ZALJEV
Karte: 100-18; 15/INT3474; 20;
Datum objave:20. 05. 2022.

OD 20. DO 22. SVIBNJA 2022.,  REGATE NA RUTI KOSTRENA - RABAC I NATRAG.
PLOVITI OPREZNO.

180

2022.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:19. 05. 2022.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 190700 UTC MAY 22:
2022. GODINA: 149/22, 150/22, 162/22, 171/22, 172/22, 173/22, 174/22, 177/22, 178/22, 179/22.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 162/22.

179

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - RIVANJSKI KANAL
Karte: 100-19; 100-20; 32;
Datum objave:18. 05. 2022.

OTOČIĆ TRI SESTRICE, SVJETLO PS 370 / E3106 NA 44-10,3' N 015-01,0' E, AIS AtoN NIJE U FUNKCIJI.
PLOVITI OPREZNO.

178

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - LUKA ŠIBENIK
Karte: 100-21; 533;
Datum objave:18. 05. 2022.

DO 18. OŽUJKA 2023., RADOVI NA MORSKOM PODRUČJU PRISTANA DOBRIKA I ROGAČ, OBILJEŽENI ŽUTOM PLUTAČOM POSEBNOG ZNAČAJA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 3 SEKUNDE
ZABRANJENO ZAUSTAVLJANJE I PODVODNE AKTIVNOSTI.

177

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - PELJEŠAC
Karte: 100-27;
Datum objave:18. 05. 2022.

DUBA, LUČKO SVJETLO, E LUKOBRAN GLAVA, PS 634,2 / E3488,5 NA 43-01,506' N 017-10,223' E (WGS 84), AKTIVIRANO. 

174

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - BAKAR
Karte: 100-18; 17;
Datum objave:18. 05. 2022.

BAKAR, NOVI VALOBRAN, LUČKO SVJETLO, LATERALNO DESNO, NA 45-18,288' N 014-32,363' E 
(WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE.

173

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - BAKAR
Karte: 100-18; 17;
Datum objave:17. 05. 2022.

SVJETLEĆA PLUTAČA BAKAR NE, PS 205 NA 45-18,4' N 014-32,6' E, TRAJNO UKLONJENA.

172

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - ZADAR
Karte: 100-19; 100-20;
Datum objave:16. 05. 2022.

DIKLO, DO 15. LIPNJA 2022., M/B „BADIJA“ VRŠI RADOVE NA IZGRADNJI PODMORSKOG ISPUSTA IZMEĐU 44-08,8' N 015-12,2' E I 44-08,9' N 015-12,2' E. PODRUČJE RADOVA OZNAČENO SVJETLEĆOM PLUTAČOM POSEBNOG ZNAČAJA.
PLOVITI OPREZNO.

171

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - PELJEŠAC
Karte: 100-27;
Datum objave:15. 05. 2022.

LUKA PRAPRATNO, OD 16.SVIBNJA 2022. DO DALJNJEGA, PODVODNI RADOVI.
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

149

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - POHLIPSKI KANAL
Karte: 100-17; 100-19;
Datum objave:03. 05. 2022.

PLIČINA FUĆIN, SVJETLEĆA PLUTAČA, KARDINALNA E, NA 44-24,370' N 014-49,080' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: B K(3) 10 SEKUNDI 3 MILJE