Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

Navigacijski radiooglasi na snazi 27. 11. 2021. 16:04 LT

Broj Detalji

457

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - ITALIJA
Karte: 101;
Datum objave:27. 11. 2021.

28. STUDENOG 2021. OD 0130 SATI (0030 UTC) DO 1200 SATI (1100 UTC), POMORSKI PROMET NA PRILAZIMA LUKAMA CHIOGGIA, MALAMOCCO I LIDO ZABRANJEN ZBOG PODIZANJA MOSE SUSTAVA PREGRADA.

PLOVIDBA ZABRANJENA U RADIJUSU 500 METARA OD PREGRADA.

456

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OPATIJA - SUSAK
Karte: 100-16; 100-17; 100-18;
Datum objave:26. 11. 2021.

DO 28. STUDENOG 2021.,REGATA NA RUTI OPATIJA – SUSAK – OPATIJA.
PLOVITI OPREZNO.

455

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:25. 11. 2021.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 250800 UTC NOV 21:
2021. GODINA: 407/21, 419/21, 420/21, 430/21, 431/21, 434/21, 441/21, 442/21, 445/21, 446/21, 447/21, 448/21, 451/21, 453/21.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 445/21.

453

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:24. 11. 2021.

OD 25. STUDENOG DO 22. PROSINCA 2021., OCEANOGRAFSKA KAMPANJA „SOLEMON“ UNUTAR SPOJNICA:
A)    44-20,52N   014-01,93 E
B)    43-41,78N   014-48,90E
C)    43-02,29N   014-01,15E
D)    43-54,51N   013-02,04E
E)    43-57,73N   013-04,01E
PLOVITI OPREZNO.

451

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - UMAG
Karte: 100-15;
Datum objave:21. 11. 2021.

UVALA LOKVINA, OD 22. STUDENOG 2021. DO DALJNJEG, PODVODNI RADOVI NA PRIBLIŽNOJ POZICIJI 45-26,9N 013-30,7E.

PLOVITI OPREZNO.

448

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - SPLIT
Karte: 100-21; 100-26; 47 / INT3477;
Datum objave:17. 11. 2021.

SPLIT, GRADSKA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA PS 569,5 NA 43-30,3' N  016-26,7' E, UKLONJENA.

447

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - SPLIT
Karte: 100-21; 100-26; 47 / INT3477;
Datum objave:17. 11. 2021.

SPLIT, GRADSKA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA PS 568,7 NA 43-30,2' N  016-26,8' E, UKLONJENA.

446

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN
Karte: 351;
Datum objave:17. 11. 2021.

OD 18. STUDENOG DO 05. PROSINCA 2021., GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA S I/B PALAGRUŽA OKO PLATFORME IKA A NA 44-21,8N 013-29,5E, TE NA PODRUČJU EKSPLOATACIJSKOG POLJA IDA OKO POZICIJA 44-21,2N 013-41,1E I 44-23,2N 013-35,7E.
ZABRANJENA PLOVIDBA U POLUMJERU OD 500 METARA.

442

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - DUGI OTOK
Karte: 100-20;
Datum objave:15. 11. 2021.

SALI, RT BLUDA, OBALNO SVJETLO PS 381 / E3129 NA 43-56,2' N 015-10,4' E, TRAJNO POGAŠENO ZBOG RADOVA.
PLOVITI OPREZNO.

441

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - SALI
Karte: 100-20;
Datum objave:14. 11. 2021.

LUKA SALI, OD 15. STUDENOG 2021.  DO 31. PROSINCA 2023.,  ZATVORENA ZBOG GRAĐEVINSKIH RADOVA. 

434

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - OTOČIĆ OBLIK
Karte: 100-21; 533;
Datum objave:05. 11. 2021.

SIGNALNA PLUTAČA - KARDINALNA E, NA POZICIJI 43 -39,11N 015-54,32E (WGS 84), NEDOSTAJE VRŠNI ZNAK.

PLOVITI OPREZNO. 

431

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - LUKA OMIŠ
Karte: 100-26;
Datum objave:05. 11. 2021.

LUKA OMIŠ, GAT, GLAVA, SVJETLO PS 583 / E3376, NA 43-26,5' N 016-41,9' E, POGAŠENO ZBOG RADOVA.

430

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - LUKA OMIŠ
Karte: 100-26;
Datum objave:05. 11. 2021.

DO DALJNJEGA, RADOVI NA PODRUČJU LUKE OMIŠ, OZNAČENI SVJETLEĆIM PLUTAČAMA POSEBNOG ZNAČAJA.
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI. 

420

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:28. 10. 2021.

MARINA POLESANA, SVJETLO, LATERALNO LIJEVO, NA 44-52,599' N  013-49,411' E (WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: C BL (2) 4 SEKUNDE 1 MILJA.

419

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;
Datum objave:28. 10. 2021.

MARINA POLESANA, SVJETLO, LATERALNO DESNO, NA 44-52,628' N  013-49,438' E (WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 4 SEKUNDE 1 MILJA.

407

2021.

Kategorija:NAVAREA - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN
Karte: 101; 351;
Datum objave:21. 10. 2021.

PLATFORMA LABIN (IMO 8752283) NA POZICIJI 44-24,316 N 013-26,317 E, POSTAVLJENA.