Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

Navigacijski radiooglasi na snazi 17. 01. 2022. 15:12 LT

Broj Detalji

12

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: JUŽNI JADRAN - LUKA PLOČE
Karte: 100-26; 100-27; 63;
Datum objave:17. 01. 2022.

PLIČINA GUMANAC, PLUTAČA, PS 647 NA 43-01,3' N 017-24,5' E, AIS AtoN NIJE U FUNKCIJI.
PLOVITI OPREZNO.

11

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20; 37;
Datum objave:14. 01. 2022.

LUKA TKON, GLAVA LUKOBRANA, LUČKO SVJETLO PS 433,2 NA 43-55,4' N 015-25,4' E, DOMET SMANJEN NA 2 MILJE.

PLOVITI OPREZNO.

10

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20; 37;
Datum objave:14. 01. 2022.

LUKA TKON, LUČKO SVJETLO, TRAJEKTNI PRISTAN, NE STRANA PS 433,1, NA 43-55,5 N  

015-25,4 E, AKTIVIRANO. 

9

2022.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - TKON
Karte: 100-20; 37;
Datum objave:14. 01. 2022.

LUKA TKON, GLAVA N LUKOBRANA, LUČKO SVJETLO, LATERALNA DESNA,  NA 43-55,422' N  015-25,18' E (WGS 84), POSTAVLJENO.

KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 5 SEKUNDI 2 MILJE.

SEKTOR POTAMNJENJA: 094˚ - 158˚ (64˚)

8

2022.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - RIJEKA
Karte: 100-18; 15/INT3474;
Datum objave:14. 01. 2022.

SVJETLEĆA VALOGRAFSKA PLUTAČA, PS 184,5 NA 45-19,6' N  014- 24,0' E, SVJETLO POGAŠENO. PLUTAČA TEŠKO UOČLJIVA.

ZABRANJENA PLOVIDBA U POLUMJERU OD 200 METARA OD PLUTAČE.

PLOVITI OPREZNO.

4

2022.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:13. 01. 2022.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 130800 UTC JAN 22:
2022. GODINA: 1/22, 2/22, 3/22.
2021. GODINA: 501/21, 504/21.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 1/22.

504

2021.

Kategorija:NAVAREA - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN
Karte: 352;
Datum objave:22. 12. 2021.

BUŠEĆA PLATFORMA LABIN (IMO 8752283), NA POZICIJI 44-04,110N 014-0,125E, POSTAVLJENA.

ZABRANJENA PLOVIDBA, RIBARENJE I RONJENJE U RADIJUSU OD 500 METARA OD PLATFORME. 

501

2021.

Kategorija:NAVAREA - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN
Karte: 351;
Datum objave:18. 12. 2021.

PLATFORMA IKA B NA  44-24,3 N   013-26,3 E, BEZ SIGNALNE RASVJETE.

PLOVITI SA POVEĆANIM OPREZOM.