Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi, nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!

Navigacijski radiooglasi na snazi 16. 04. 2021. 11:08 LT

Broj Detalji

117

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - PAŠMANSKI KANAL
Karte: 100-20;
Datum objave:16. 04. 2021.

17. I 18. TRAVNJA 2021., REGATA U PAŠMANSKOM KANALU.
PLOVITI OPREZNO.

115

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: JADRANSKO MORE
Karte: 101;
Datum objave:15. 04. 2021.

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 150700 UTC APR 21:
2021. GODINA: 58/21, 85/21, 92/21, 97/21, 101/21, 105/21, 108/21, 109/21, 111/21, 112/21, 113/21, 114/21.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 108/21.

114

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: SREDNJI JADRAN - KAŠTELANSKI ZALJEV
Karte: 100-21; 100-26; 47 / INT3477;
Datum objave:14. 04. 2021.

OD 19. TRAVNJA DO 23. TRAVNJA 2021., OD 0800 DO 1800 SATI (0600 UTC DO 1600 UTC), VOJNA VJEŽBA UNUTAR SPOJNICA POZICIJA:

A)    43-30,58' N   016-23,35' E

B)    43-30,70' N   016-23,30' E

C)    43-30,77' N   016-23,53' E

D)    43-30,65' N   016-23,58' E

ZABRANJENA PLOVIDBA I ZADRŽAVANJE.

113

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - TROGIRSKI KANAL
Karte: 100-21; 534;
Datum objave:14. 04. 2021.

SPORTSKA LUKA BRIGI – LOKVICE, LUČKO SVJETLO, GLAVA LUKOBRANA, LATERALNA DESNA, NA 43-31,128'N  016-15,516'E (WGS 84), POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 5 SEKUNDI 6 METARA 1 MILJA

112

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - VRSAR
Karte: 100-15; 11;
Datum objave:13. 04. 2021.

SIGNALNA PLUTAČA LIM, OTRGNUTA SA POZICIJE 45-07,562' N 013-35,263' E (WGS 84).
PLOVITI OPREZNO.

109

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18; 20;
Datum objave:08. 04. 2021.

PUNTARSKA DRAGA, ULAZ U KANAL, II, SVJETLEĆA OZNAKA PS 231,6 NA 45-00,9' N 014-37,7' E, POTAMNJENA OD 046˚ DO 200˚ (154˚).

105

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - SREDNJI KANAL
Karte: 100-20;
Datum objave:02. 04. 2021.

DO 15. SRPNJA 2021., SJEVERNO OD OTOKA LAVDARA VELA UNUTAR OZNAČENOG KONCESIJSKOG PODRUČJA, PODIZANJE UZGAJALIŠTA RIBE.

PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

101

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK UNIJE
Karte: 100-16; 100-17; 100-18;
Datum objave:29. 03. 2021.

HRID ŠKOLJIĆ, RADOVI NA IZGRADNJI SVJETLEĆE OZNAKE NA 44-38,121' N 014-13,875' E (WGS 84), OZNAČENI SVJETLEĆOM PLUTAČOM POSEBNOG ZNAČAJA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE (0,3+1,7) 1 MILJA. 
PLOVITI OPREZNO.

97

2021.

Kategorija:OBALNO - NAVTEX
Lokacija: SJEVERNI JADRAN
Karte: 100-16;
Datum objave:25. 03. 2021.

SIGNALNA OZNAKA STINE, KARDINALNA W,  NA 44-56,434' N 013-43,635' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
BOJA OZNAKE: ŽUTA SA ŠIROKIM CRNIM POJASOM
ZNAK NA VRHU: DVA CRNA STOŠCA, JEDAN IZNAD DRUGOGA, VRHOM PREMA VRHU

92

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18; 20;
Datum objave:24. 03. 2021.

LUKA KRK, DO 31. SVIBNJA 2021. RADOVI NA  SANACIJI GATA GLAVNI MUL.
ZABRANJUJE SE PRIVEZ PLOVILA NA SE STRANI GATA.
PLOVITI OPREZNO I SMANJENOM BRZINOM.

85

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SJEVERNI JADRAN - LUKA SAVUDRIJA
Karte: 100-15; 11;
Datum objave:17. 03. 2021.

RT SAVUDRIJA, SVJETLEĆA PLUTAČA, PS 75,25 NA 45-30.1 N  013-30.3 E, NEDOSTAJE.
PLOVITI OPREZNO.

58

2021.

Kategorija:LOKALNO - LOCAL
Lokacija: SREDNJI JADRAN - BAŠKA VODA
Karte: 100-26;
Datum objave:14. 02. 2021.

BAŠKA VODA, GLAVA LUKOBRANA, LUČKO SVJETLO PS 586 / E3387 NA 43-21,4 N 016-57,1 E, UNIŠTENO.
PLOVITI OPREZNO.