HR4A0004

Riječki zaljev

ENC broj: HR4A0004
Naziv karte: Riječki zaljev
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:55000
Oznaka: 50-4
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2007
Novo izdanje: ožujak, 2023
Rubovi karte
45º21’41”
14º51’55”
45º0’23”
14º7’43”
50-4

Riječki zaljev