HR40011A

plan - Vrsar

ENC broj: HR40011A
Naziv karte: plan - Vrsar
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:25000
Oznaka: 11
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2007
Novo izdanje: svibanj, 2024
Rubovi karte
45º11’54”
13º36’44”
45º7’28”
13º33’7”
11

plan - Vrsar