HR600M32

Marina Preko

ENC broj: HR600M32
Naziv karte: Marina Preko
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2017
Novo izdanje: srpanj, 2022
Rubovi karte
44º4’59”
15º11’24”
44º4’48”
15º11’15”

Marina Preko