HR600M07

ACI marina Rovinj

ENC broj: HR600M07
Naziv karte: ACI marina Rovinj
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2016
Rubovi karte
45º4’40”
13º38’15”
45º4’26”
13º37’56”

ACI marina Rovinj