HR600L70

Kaprije

ENC broj: HR600L70
Naziv karte: Kaprije
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1800
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2020
Rubovi karte
43º41’21”
15º42’34”
43º41’14”
15º42’27”

Kaprije