HR600M29

Marina Sutomišćica

ENC broj: HR600M29
Naziv karte: Marina Sutomišćica
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2017
Novo izdanje: srpanj, 2022
Rubovi karte
44º5’53”
15º10’23”
44º5’37”
15º10’2”

Marina Sutomišćica