HR40037E

plan - Luka Telašćica

ENC broj: HR40037E
Naziv karte: plan - Luka Telašćica
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:25000
Oznaka: 37
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2008
Novo izdanje: ožujak, 2015
Rubovi karte
43º55’48”
15º14’43”
43º50’18”
15º7’43”
37

plan - Luka Telašćica