HR600U06

Slana

ENC broj: HR600U06
Naziv karte: Slana
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Rubovi karte
45º9’9”
14º43’23”
45º9’2”
14º43’14”

Slana