HR600M27

Marina Zaton

ENC broj: HR600M27
Naziv karte: Marina Zaton
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2017
Novo izdanje: travanj, 2024
Rubovi karte
43º46’48”
15º49’56”
43º46’39”
15º49’47”

Marina Zaton