HR600L17

Bakarac

ENC broj: HR600L17
Naziv karte: Bakarac
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Rubovi karte
45º16’56”
14º34’55”
45º16’45”
14º34’48”

Bakarac