HR40535H

plan - Sidrište Prižba

ENC broj: HR40535H
Naziv karte: plan - Sidrište Prižba
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:28800
Oznaka: 535
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
42º54’35”
16º49’42”
42º53’27”
16º45’0”
535

plan - Sidrište Prižba