EU - IPA - prekogranični program Hrvatska - Crna Gora

"Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast"

IPA - prekogranični program Hrvatska-Crna Gora

Europska unija (EU) kroz fondove i programe pruža podršku za razne vrste projekata i aktivnosti. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je jedan od programa namijenjen državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji u razdoblju 2007. – 2013. IPA se sastoji od pet različitih komponenti od kojih se IPA komponenta 2 odnosi na prekograničnu suradnju.

U Bečićima u Crnoj Gori, 13.12.2010. godine održana je Svečana konferencija povodom dodjele bespovratnih sredstava izabranim projektnim prijedlozima koji su podnijeti u okviru prvog Javnog poziva i objave drugog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, 2007-2013.

Svečano je promovirano prvih pet odobrenih projekata prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora.

Jedan od prvih pet odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekt Hrvatskog hidrografskog instituta s prekograničnim partnerom Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore pod nazivom:

„Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju"

1315549104

Osnovni cilj projekta je unapređenje turističkog (posebno nautičkog) potencijala Dubrovačko-neretvanske županije i crnogorskog primorja kroz zajedničku promidžbu kao jedinstvene turističke cjeline bogatog kulturnog i prirodnog nasljeđa. Kroz projekt će se povećati kvaliteta usluge te podignuti razina sigurnosti u nautičkom turizmu kroz suradnju:

 • hidrografskih institucija,
 • institucija koje osiguravaju različite turističke usluge (marine i druge turističke luka, charter tvrtke),
 • institucija za pomorsku sigurnost i sigurnost općenito (lučke kapetanije, lučke uprave, granična pomorska policija).  

U svrhu ostvarenja zacrtanih ciljeva bit će potrebno odraditi čitav niz aktivnosti, između ostalog:

 • prikupiti i sistematizirati podatke o svim važnijim prirodnim i kulturnim znamenitostima i turističkim uslugama u prekograničnom području,
 • prikupiti i sistematizirati informacije značajne za sigurnost plovidbe u prekograničnom području,
 • iz prikupljenih podataka treba:
  • izraditi web stranicu namijenjenu nautičarima koji posjećuju predmetno područje,
  • napisati nautičko turistički vodič područja za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte,
  • osmisliti prekogranične nautičko-turističke plovidbene rute za jahte (jedrilice i motorne jahte) i megajahte,
 • organizirati okrugle stolove, prezentacije i promocije programa za sve nositelje aktivnosti u turističkom i sigurnosnom segmentu nautičkog turizma kao i za nautičare,
 • organizirati institucionalno jačanje i podršku uspostavi Hidrografskog odjela unutar Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (trening za hidrografsku izmjeru, hidrografska izmjera 2 marine na crnogorskoj obali, priprema i izdavanje planova za 3 crnogorske marine)… i dr.

Sa hrvatske strane u projekt su uključeni Hrvatski hidrografski institut (HHI) kao vodeći partner cijelog projekta i partner HHI-a Sveučilište u Dubrovniku (Pomorski odjel). Sa crnogorske strane sudjeluje Hidrometeorološki zavod Crne Gore (HMZCG) kao vodeći crnogorski partner i partner HMZCG-a Nacionalna turistička zajednica Crne Gore.

Suradnici u projektu su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te sa strane Crne Gore Odjel za sigurnost na moru Crne Gore, Lučka kapetanija Kotor (LK Kotor) i Marina porto Montenegro.

Projekt je započeo u siječnju 2011. Predviđeno vrijeme trajanja je 23 mjeseca (do kraja 2012.). Ukupna vrijednost projekta za obje strane je 451.928,36 €.