EU - EU/IPA projekt JASPPer

„Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem“ - JASPPer je EU/IPA projekt iz komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine).

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao Funkcionalni vodeći partner i drugi hrvatski partner Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje.

Crnogorski partneri u projektu: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kao vodeći crnogorski partner i drugi crnogorski partner Sveučilište u Crnoj Gori - Institut za biologiju mora - Kotor.

Ukupna vrijednost projekta JASPPer je 598.339,17 €. Od tog iznosa Hrvatski hidrografski institut i Institut za istraživanje mora i priobalja, Dubrovnik imaju iznos EU bespovratne pomoći 251.327,49 €. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Institut za biologiju mora, Kotor imaju iznos EU bespovratne pomoći 254.541,00 €. Predviđeno trajanje projekta JASPPer je 24 mjeseca, (05.2013.-05.2015).

Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje (Konavle, Herceg Novi, Kotor i Tivat). Opći cilj projekta je pridonijeti smanjenu prekograničnog onečišćenja i očuvanju morskog ekosustava u dubrovačkom i crnogorskom akvatoriju. Specifični cilj je jačanje dugoročne prekogranične suradnje relevantnih dionika u regiji na zajedničkom održivom gospodarenju otpadnim vodama i sprečavanju onečišćenja mora.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Uspostavljanje modela za nadziranje i otkrivanje prekograničnih parametara onečišćenja.
  • Uspostavljanje suradnje i povećanje kapaciteta za zajednički nadzor i upravljanje otpadnim vodama između relevantnih institucija s obje strane granice.
  • Povećanje razine znanja i kapaciteta regionalnih stručnjaka u polju nadzora kvalitete morske vode i prekograničnim efektima upravljanjem otpadnim vodama.
  • Osigurana široka vidljivost projekta, a samim tim i podizanje javne svijesti o značaju i prednostima zajedničkog prekograničnog pristupa prevenciji onečišćenja mora.
  • Učinkovito upravljanje projektom čime se povećava institucionalni kapaciteti za korištenje EU

Vijesti o projektu: