HR600M19

ACI marina Vodice

ENC broj: HR600M19
Naziv karte: ACI marina Vodice
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: studeni, 2016
Rubovi karte
43º45’33”
15º46’50”
43º45’17”
15º46’25”

ACI marina Vodice