HR600M02

Marina Dalmacija

ENC broj: HR600M02
Naziv karte: Marina Dalmacija
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2015
Novo izdanje: svibanj, 2023
Rubovi karte
44º3’30”
15º18’26”
44º2’57”
15º17’38”

Marina Dalmacija