HR600M23

ACI marina Slano

ENC broj: HR600M23
Naziv karte: ACI marina Slano
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2017
Rubovi karte
42º47’5”
17º53’25”
42º46’53”
17º53’8”

ACI marina Slano