HR600M31

Marina Mitan

ENC broj: HR600M31
Naziv karte: Marina Mitan
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2017
Rubovi karte
45º7’20”
14º48’31”
45º7’11”
14º48’16”

Marina Mitan