HR600M20

ACI marina Supetarska draga

ENC broj: HR600M20
Naziv karte: ACI marina Supetarska draga
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: studeni, 2016
Rubovi karte
44º48’17”
14º43’36”
44º48’6”
14º43’20”

ACI marina Supetarska draga