HR50020A

plan - Rabac

ENC broj: HR50020A
Naziv karte: plan - Rabac
Kategorija: Lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Oznaka: 20
Datumi izdanja
Prvo izdanje: veljača, 2007
Rubovi karte
45º4’49”
14º10’7”
45º3’32”
14º8’48”
20

plan - Rabac