Ured za izdavaštvo i tehničke poslove

Ured za izdavaštvo i tehničke poslove

Ured za izdavaštvo i tehničke poslove obavlja stručne poslove hidrografske djelatnosti vezane za nakladu i tisak pomorskih navigacijskih karata i publikacija, grafičku pripremu, tehničko uređenje, planiranje i pripremu za tisak, kao i završnu kontrolu tiska pomorskih karata i navigacijskih publikacija te ostalih izdanja Instituta. Ured skrbi o tehničkom održavanju zgrade, opreme i uređaja, okoliša te voznog parka Instituta. Osim toga, pruža, organizira i prati provedbu propisa iz zaštite na radu. Ured sudjeluje u ugovorenim poslovima te u tehničkim i razvojnim projektima.

Ured za izdavaštvo i tehničke poslove obuhvaća: Grafički odjel i Tehnički odjel.