HR3C0028

Dubrovnik – Budva

ENC broj: HR3C0028
Naziv karte: Dubrovnik – Budva
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: 100-28
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: srpanj, 2021
Rubovi karte
42º43’31”
18º57’24”
42º10’1”
17º49’42”
100-28

Dubrovnik – Budva