HR3C0022

Jabuka – Vis

ENC broj: HR3C0022
Naziv karte: Jabuka – Vis
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: 100-22
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: ožujak, 2015
Rubovi karte
43º17’12”
16º31’13”
42º45’30”
15º21’13”
100-22

Jabuka – Vis