Registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba - OPO

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba (NN120/2018) (Pravilnik), ovlaštene pravne osobe (OPO) dužne su Hrvatskom hidrografskom institutu dostaviti sve podatke izmjere i hidrografski elaborat na pregled i ovjeru podataka istraživanja. Pravilnik i ostali prateći dokumenti su objavljeni na sljedećoj poveznici. Na ovoj stranici objavljuju se Obavijesti o početku, opsegu i predviđenom trajanju radova djelatnosti hidrografske izmjere, a prostorni podaci Registra su dostupni u GIS pregledniku "Registar hidrografskih izmjera - OPO".

> GRAFIČKI PRIKAZ <

    Registar obavijesti - OPO