HR600L23

Stara Baška

ENC broj: HR600L23
Naziv karte: Stara Baška
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1850
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
44º57’13”
14º41’22”
44º57’9”
14º41’16”

Stara Baška