HR600U05

Tovarnele

ENC broj: HR600U05
Naziv karte: Tovarnele
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
44º41’34”
14º44’13”
44º41’29”
14º44’3”

Tovarnele