HR600U01

Tunarica

ENC broj: HR600U01
Naziv karte: Tunarica
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
44º58’32”
14º5’59”
44º58’22”
14º5’52”

Tunarica