HR60037A

plan - Prolaz Mali Ždrelac

ENC broj: HR60037A
Naziv karte: plan - Prolaz Mali Ždrelac
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka: 37
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2013
Rubovi karte
44º1’1”
15º15’15”
44º0’46”
15º14’59”
37

plan - Prolaz Mali Ždrelac