HR600L42

Privlaka

ENC broj: HR600L42
Naziv karte: Privlaka
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Rubovi karte
44º15’59”
15º7’9”
44º15’51”
15º6’57”

Privlaka