HR60083A

plan - Luka Gruž

ENC broj: HR60083A
Naziv karte: plan - Luka Gruž
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:5000
Oznaka: 83
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2007
Novo izdanje: svibanj, 2018
Rubovi karte
42º40’3”
18º5’22”
42º39’10”
18º4’28”
83

plan - Luka Gruž