HR3C0018

Rijeka – Kvarnerić

ENC broj: HR3C0018
Naziv karte: Rijeka – Kvarnerić
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: 100-18
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: rujan, 2021
Rubovi karte
45º21’59”
14º58’31”
44º43’35”
14º9’7”
100-18

Rijeka – Kvarnerić