HR600L35

Karlobag

ENC broj: HR600L35
Naziv karte: Karlobag
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Rubovi karte
44º31’35”
15º4’26”
44º31’26”
15º4’15”

Karlobag