HR600M11

Marina Pirovac

ENC broj: HR600M11
Naziv karte: Marina Pirovac
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2016
Rubovi karte
43º49’1”
15º40’12”
43º48’51”
15º39’43”

Marina Pirovac