HR600P04

Mošćenička draga

ENC broj: HR600P04
Naziv karte: Mošćenička draga
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:820
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
45º14’17”
14º15’23”
45º14’14”
14º15’17”

Mošćenička draga