HR600L44

Božava

ENC broj: HR600L44
Naziv karte: Božava
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1449
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2020
Rubovi karte
44º8’26”
14º54’29”
44º8’20”
14º54’18”

Božava