HR3C0023

Tremiti – Palagruža

ENC broj: HR3C0023
Naziv karte: Tremiti – Palagruža
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: 100-23
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: ožujak, 2015
Rubovi karte
42º25’31”
16º21’43”
42º10’36”
15º59’0”
100-23

Tremiti – Palagruža