HR600U03

Uvala Tetina

ENC broj: HR600U03
Naziv karte: Uvala Tetina
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1350
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
44º50’28”
14º48’17”
44º50’25”
14º48’12”

Uvala Tetina