HR600M35

Marina i lučica Poreč

ENC broj: HR600M35
Naziv karte: Marina i lučica Poreč
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2550
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2018
Rubovi karte
45º13’33”
13º35’47”
45º13’23”
13º35’37”

Marina i lučica Poreč