HR600TM1

Mišnjak – trajektni pristan

ENC broj: HR600TM1
Naziv karte: Mišnjak – trajektni pristan
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:5400
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2019
Rubovi karte
44º42’29”
14º51’52”
44º42’15”
14º51’33”

Mišnjak – trajektni pristan