HR600L02

Lučica Bijela uvala

ENC broj: HR600L02
Naziv karte: Lučica Bijela uvala
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2018
Rubovi karte
45º11’14”
13º35’44”
45º11’8”
13º35’36”

Lučica Bijela uvala