HR6M0016

ACI marina Cres

ENC broj: HR6M0016
Naziv karte: ACI marina Cres
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2016
Novo izdanje: lipanj, 2023
Rubovi karte
44º57’6”
14º25’4”
44º56’36”
14º24’35”

ACI marina Cres