HR600L10

Brijuni

ENC broj: HR600L10
Naziv karte: Brijuni
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4800
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
44º55’10”
13º46’19”
44º54’58”
13º46’2”

Brijuni